Vi er alle forbundet til vores sjæl – og vores sjæl er forbundet til vores fysiske krop.

Symptomer er meget vigtige signaler fra kroppen, om at noget er belastet i vores krop eller i vores sjæl.

Jeg er så heldig at kende mit sjælsnavn, som er ”Olavius”. Min sjæl husker alt, hvad jeg har oplevet i dette liv og i tidligere liv. Det er så en stor gave at have denne sjælskontakt – at kunne spørge min sjæl, og mine spirituelle vejledere og hjælpere.
Jeg er en meget sensitiv og intuitiv healer, der bruger healing, kinesiologi og astrologi på en ny og anderledes måde. Jeg ser mennesker, dyr og sjæle, som en helhed.

Hele mennesket / sjælen bliver healet – ikke kun et enkelt symptom, som den enkelte har.

Det er så vigtigt at få sjælskontakt med sin sjæl.
Erfaringsmæssigt har jeg fundet ud af, at sjælen også har uforløste følelser / blokeringer i sig.

Der er ikke kun uforløste følelser – i personens fysiske krop.
Disse uforløste følelser / blokeringer i sjælen – kommer til udtryk, som smerte i personens fysiske krop – den krop, som sjælen har lavet en aftale med – i denne inkarnation.

Kinesiologi er effektiv, hvor personen / sjælen og personens / sjælens behov, er i centrum.
Man fokuserer på hele personen / hele sjælen – og man fokuserer på at finde årsagen til personens / sjælens problem.
Kinesiologi genopretter din krops balance og din sjæls balance, og giver dig og din sjæl – ny energi.

Jeg bruger kinesiologi på en nyskabende måde – til at få svar fra sjælen.

Man kan spørge sjælen – med muskeltest – på personens krop.
Sjælen husker alt – hvad den er blevet fortalt og udsat for – og sjælen arbejder ud i fra dette.
Sjælen husker alle inkarnationer den har været i. Man kan ændre følelsesmæssige tilstande og mentale overbevisninger, som sjælen har.

Så nogle gange – hvis man hjælper en person – med at finde årsagen til en smerte – og man får forløst den følelse / blokering i personens fysiske krop – men smerten stadig bliver ved – da er det med stor sandsynlighed – at der også er snak, om en uforløst følelse i sjælen.
Her kan man spørge sjælen – med muskeltest, og finde årsagen til denne smerte, som kommer til udtryk i personens fysiske krop. Man kan bearbejde de belastede følelser og oplevelser, ved at sætte ord på det, samt eventuelt at give healing – derefter vil følelsen blive forløst.

Healing er at skabe balance, hvor der er ubalance. Alt er energier – det hele hænger sammen – vi er alle forbundet. Vi er alle forbundet til vores sjæl – og vores sjæl er forbundet til vores fysiske krop.

Jo flere følelser / blokeringer man får forløst i sin krop og i sin sjæl – jo mere sjælskontakt får man – jo mere hel bliver man – jo mere kontakt til sit højere selv får man – og jo mere følger man sin sjælsvej – den vej, man har valgt at sige ja tak til – i denne inkarnation.

Lad mig hjælpe dig og din sjæl – for jeres højeste bedste og gode.