Vi påvirkes alle af planeternes energier.

Når man bruger planeternes energier (transitoversigt) – i kombination med healing og kinesiologi – kan man finde ud af, hvilket tidspunkt, der er det bedste for personen, til at man kan nå i dybden på de udfordringer personen har. Man kan også finde ud af, hvilke energier personen står i.

Er energierne lukket / ikke så gode – bliver det sværere at komme igennem, med det man skal heale på. Er energierne gode – bliver det meget nemmere at komme igennem, med det man skal heale på.

De elleve mest kendte planeter i Astrologien, kan beskrive din sjælsvej.

Hvis man har personens fødselsdato og fødselstidspunkt – kan man lave noget, der hedder ”en transit”.

I en transit, kan man se de 11 planeters forbindelse til hinanden, dvs. at man kan se på deres energier.

Her kan man se hvilke energier, der påvirker en, i en selvvalgt periode.

Ved at se på planetenergierne for en periode – kan man få en viden og gerne blive forberedt på ens forskellige mulige ressourcer og udfordringer, på ens sjælsvej.

Ressourcer er – en medfødt viden – intuition – en harmonisk viden – naturlige hjælpere, dvs. de hjælper en. Udfordringer er – noget man skal lære – en konflikt – en lille eller stor handling, man skal lave.
Laver man handlingen – får man en forvandling.

Man kan få klarhed over de ressourcer og udfordringer, der er i nuet og frem i tid.
Dette er godt – fordi man får en forståelse for, hvilken energi man er inde i, og hvorfor ting driller eller er svært.
Nogle gange kan man komme i forkant af energierne – så er man forberedt på hvad, der kan komme, og hvad der eventuelt skal tages handling på.
Man kan også få at vide, om denne energi varer i en uge eller optil flere måneder.
Det vil bidrage til, at man står stærkere i sig selv – hvis man er i en periode, hvor ting er svært -så er det da rart at vide, om hvor lang tid denne energi vil vare.
En handling – giver forvandling.

Mit højeste ønske – er at hjælpe de, der vil have hjælp – for deres højeste bedste og gode.

 

Hvis I vil gå lidt dybere ind i, hvilke planeter, der her er tale om, og hvad de enkelte planeter i korthed står for – kan I læse videre her:

Solen         Den personlige identitet

Månen      Følsomhed

Merkur     Kommunikation

Venus       Kærlighed og værdier

Mars         Handling

Jupiter      Viden – lov, ret og jura

Saturn      Ansvarlighed

Chiron      Omsorg og Healing – spirituel kanal

Uranus     Frihed – Stress

Neptun     Intuition (kan give uklarheder)

Pluto         Magt og dybe følelser – opløsning / ny begyndelse

 

De personlige planeter er:       Sol – Måne – Merkur – Venus – Mars

De karmiske planeter er:         Saturn – Chiron – Pluto